Velkommen til Danske Slagterier

Landbrug & Fødevarer er en fusion af Landbrugsrådet, Dansk Svineproduktion og Dansk Landbrug. Herudover sker der en overdragelse af store dele af Danske Slagterier til den nye organisation.

Danske Slagterier fortsætter imidlertid indtil videre som forening og selvstændig juridisk person.