Velkommen til Danske Slagterier

Danske Slagterier er brancheorganisation for danske andels- og privatslagterier samt virksomheder, der forarbejder og sælger slagteriprodukter.

Danske Slagteriers primære aktiviteter er at varetage den uafklarede hangrisesag samt drift af en udlejningsejendom i Bruxelles.