Privatlivspolitik for Danske Slagterier

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Danske Slagterier ("vi" eller "os") behandler dine personoplysninger.

1. DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Danske Slagterier
CVR-nr.: 60 22 54 19
Axeltorv 3
1609 København V
E-mail: LDG@lf.dk
Telefon: +45 3339 4382

2. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi varetager fælles opgaver og erhvervsmæssige interesser for slagterier, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og foreninger.
Vi indsamler og anvender personoplysninger til følgende formål:

 1. Levering af vores ydelser: Vi indsamler og anvender persondata i forbindelse med levering
  af ydelser til vores medlemmer.
 2. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles automatisk ved
  din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at udarbejde statistikker for
  brugen af vores hjemmesider med henblik på at optimere brugeroplevelsen. Se nærmere
  herom i vores cookie-politik.

3. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler følgende oplysninger til hvert af de nævnte formål:

1. Levering af vores ydelse:

 1. Almindelige personoplysninger: Navn og kontaktoplysninger. Vi indsamler dit for og efternavn, din e-mailadresse, din postadresse, dit telefonnummer og andrelignende kontaktdata.
 2. Almindelige personoplysninger: Indhold. Vi indsamler indholdet i beskeder, som du sender til os, såsom feedback og spørgsmål eller oplysninger. Hvis du kontakter os, overvåger og registrerer vi telefonsamtalerne. Hvis du besøger vores lokaliteter, optages du muligvis af vores overvågningskameraer.
 3. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata med henblik på udsendelse af nyhedsbreve.

2. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: 

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler online-identifikatorer såsom IPadresser og cookies.

4. KILDER

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 1. Direkte fra dig
 2. Offentlige myndigheder og offentlige erhvervsregistre, såsom CVR.
 3. Øvrige offentligt tilgængelige kilder.

5. BEHANDLINGSGRUNDLAG

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende
behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål:

1. Levering af vores ydelser:

 1. Samtykker
 2. Lovgrundlag

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:

1. Cookiepolitik

6. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Videregivelse sker kun når du har givet samtykke hertil eller når videregivelse er nødvendig
for at kunne levere vores ydelse til dig.

Personoplysninger overføres ikke til tredjelande udenfor EU/EØS.

7. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:

 1. Oplysningerne er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet.
 2. For at overholde en retlig forpligtelse.
 3. Til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål.
 4. For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Oplysninger, som er indsamlet for at kunne levere en ydelse til dig, opbevares som udgangspunkt i op til 5 år regnet fra kundeforholdets ophør. Oplysningerne kan opbevares i
en længere periode i tilfælde hvor vi er undergivet erstatningsansvar, der løber efter den 5-årige periode, eller i tilfælde hvor lovgivningen tilsiger at vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

Du kan læse mere om, hvor længe vi opbevarer personoplysninger i forbindelse med placering af cookies og optimering af brugeroplevelsen på vores hjemmeside i vores cookiepolitik
Vi tilstræber at opbevaring af særlige personoplysninger begrænses mest muligt.
Vi tilstræber desuden at dine personoplysninger opbevares i pseudonymiseret eller anonymiseret form, når dette er muligt.

8. DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette en skriftlig henvendelse via e-mail til ldg@lf.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 26. marts 2020
Læs også vores cookie politik.